THIẾT KẾ 3D CĂN HỘ 

(Video thực tế bàn giao căn hộ tại cuối trang)

PHÒNG KHÁCH

PHÒNG BẾP

PHÒNG NGỦ 1

PHÒNG NGỦ 2

PHÒNG NGỦ 3

VIDEO THỰC TẾ BÀN GIAO CĂN HỘ