THIẾT KẾ 3D CĂN HỘ

(Video thực tế bàn giao ở cuối trang)

PHÒNG KHÁCH

phòng khách

phòng khách

phòng khách

phòng khách

phòng khách

PHÒNG BẾP

phòng bếp

phòng bếp

phòng bếp

phòng bếp

phòng bếp

PHÒNG NGỦ

phòng bếp

phòng bếp

phòng bếp

phòng bếp

phòng bếp

phòng bếp

PHÒNG VỆ SINH

NHÀ VỆ SINH

VIDEO THỰC TẾ BÀN GIAO CĂN HỘ