THIẾT KẾ 3D CĂN HỘ

(Video thực tế bàn giao ở cuối trang)

PHÒNG KHÁCH

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

PHÒNG BẾP

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

PHÒNG NGỦ 1

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

PHÒNG NGỦ 2

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

PHÒNG NGỦ 3

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park

VIDEO THỰC TẾ BÀN GIAO CĂN HỘ