THIẾT KẾ 3D CĂN HỘ

(VIDEO BÀN GIAO THỰC TẾ CĂN HỘ CUỐI TRANG)
 
PHÒNG KHÁCH

thiết kế thi công

thiết kế thi công

thiết kế thi công

PHÒNG BẾP

thiết kế thi công

thiết kế thi công

thiết kế thi công

thiết kế thi công

PHÒNG NGỦ 1

thiết kế thi công

thiết kế thi công

thiết kế thi công

PHÒNG NGỦ 2

thiết kế thi công

thiết kế thi công

thiết kế thi công

PHÒNG EXTRA

thiết kế thi công

thiết kế thi công

thiết kế thi công

VIDEO BÀN GIAO CĂN HỘ