CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG

MUA CÀNG NHIỀU - QUÀ CÀNG ''SHOCK''

Chương trình Khuyến mãi nội thất

Nhằm mục đích Chăm sóc khách hàng cũ, khuyến khích khách hàng quay lại mua hàng và kích thích nhu cầu mua hàng đối với khách hàng mới.

Công ty Cổ phần Nội thất Luxvie ban hành chương trình: “Tri ân khách hàng – Nhận ngàn quà tặng’’ với các thể lệ chương trình theo nội dung sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng.

2. Thời gian áp dụng: Từ 15/09/2022 đến 15/10/2022.

3. Loại sản phẩm áp dụng: Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi nội thất Luxvie.

4. Điều kiện áp dụng: Các mức khuyến mãi phụ thuộc vào mức giá trị đơn hàng theo bảng liệt kê bên dưới.

 

GIÁ TRỊ HÓA ĐƠN

GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG TƯƠNG ỨNG

10.000.000

250.000 (2.5%)

20.000.000

600.000 (3%)

30.000.000

1.000.000 (3.33%)

40.000.000

1.500.000 (3.75%)

50.000.000

2.000.000 (4%)

……

(+500.000/ mỗi 10.000.000 đơn hàng)

100.000.000

5.000.000 (5%)

200.000.000

15.000.000 (7.5%)

Trên 300.000.000

30.000.000 (10%)

 

5. Nội dung liên quan: 

  • Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác trừ chương trình Đánh giá nhận quà ở mục B của thông báo này.

=================================

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHẬN QUÀ

Chương trình Khuyến mãi nội thất

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng đã mua hàng nhưng chưa có lượt đánh giá trên Google map hoặc Fanpage Luxvie.

2. Thời gian áp dụng: Từ 15/09/2022 đến khi hết số lượng quà tặng.

3. Số lượng quà tặng: 100 lượt giảm giá 100.000đ cho 100 khách hàng đánh giá trên kênh Google Map và 100 lượt giảm giá 100.000đ cho 100 khách hàng đánh giá trên Fanpage nội thất Luxvie

4. Loại sản phẩm được áp dụng: Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi nội thất Luxvie.

5. Điều kiện tham gia:

  • Khách hàng mua hàng tại Luxvie với bất kỳ giá trị đơn hàng nào.
  • Khách hàng thực hiện đánh giá trên kênh Google Map hoặc trên Fanpage nội thất Luxvie.